โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 


 • Web Service
 • SMSS

 • ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  93
  87
  180
  6
  อนุบาล 2
  157
  158
  315
  11
  อนุบาล 3
  172
  143
  315
  11
  รวม อนุบาล
  422
  388
  810
  28
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  223
  227
  450
  12
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  233
  217
  450
  12
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  220
  228
  448
  14
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  240
  200
  440
  14
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  213
  271
  484
  14
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  220
  260
  480
  13
  รวมประถม
  1,349
  1,403
  2,752
  79
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  1,771
  1,791
  3,562
  107

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4524-5301 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]