โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 


 • Web Service
 • SMSS

 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี • ดร.เสมอ สร้อยคำ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 083-3764659
  อีเมล์: [email protected]
  นางวิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0816606132
  อีเมล์: [email protected]
  นายอลงกรณ์ โหราย์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0815476576
  อีเมล์:
  นางอัมรา บุญมา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์:
  อีเมล์:
  นายอุตส่าห์ กำลังเลิศ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์:
  อีเมล์:โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4524-5301 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]